Kancelarija za projekte

            Projektna kancelarija Univerziteta Crne Gore (PO UCG) je dio Centra za međunarodnu saradnju i razvoj karijere u Rektoratu. Osnovana je u aprilu 2022. godine. PO UCG služi kao centralna tačka institucije za iniciranje projekta, podršku implementaciji projekta, podrška upravljanju projektima i njihovim finansijama. Kancelarija podržava i inicira ključne prakse vezane za portfolio Univerziteta i upravljanje projektima, i distribuira relevantne informacije pružajući ekspertizu, savjete i tehničku podršku organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore, omogućavajući u okviru navedenih djelokruga svojih...