Frankofona kancelarija za zapošljavanje

Frankofona kancelarija za zapošljavanje

Frankofona kancelarija za zapošljavanje

Univerzitet Crne Gore
Frankofona kancelarija za zapošljavanje Univerziteta Crne Gore (CEF Montenegro) osnovana je u saradnji sa Frankofonom Univerzitetskom Agencijom (AUF) 2022. godine, sa ciljem da doprinese unapređenju zapošljivosti i profesionalnoj integraciji crnogorskih studenata, kao i razvoju preduzetničke kulture i jačanju profesionalnih kompetencija za XXI vijek. Prisutne u preko 30 gradova širom svijeta, Frankofone kancelarije za zapošljavanje organizuju veliki broj profesionalnih sertifikacija i komplementarnih edukacija, kao univerzitetski servisi komplementarni sa postojećom akademskom i administrativnom strukturom.  Kontakt adresa: cef@ucg.ac.me
Image
Frankofona kancelarija za zapošljavanje

Obuka u oblasti upravljanja projektima biće održana 6. novembra

Image
Frankofona kancelarija za zapošljavanje

CEF radionica 12. oktobra: Od ideje do biznisa