Odjeljenje za jezičku podršku internacionalizaciji Univerziteta

Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Odjeljenje za jezičku podršku internacionalizaciji Univerziteta

Odjeljenje za jezičku podršku internacionalizaciji Univerziteta

Odjeljenje za jezičku podršku internacionalizaciji pruža podršku procesu internacionalizacije na Univerzitetu Crne Gore kroz organizovanje kurseva jezika namijenjenih nastavnom i nenastavnom osoblju Univerziteta, kako bi efikasnije mogli učestvovati u procesu internacionalizacije Univerziteta, kao i nastavnom osoblju inostranih univerziteta i stranim studentima, koji na Univerzitetu Crne Gore učestvuju u procesu internacionalizacije kao gostujući predavači i istraživači ili kao studenti na razmjeni. Jezička podrška internacionalizaciji podrazumijeva organizovanje kurseva stručnog engleskog jezika na različitim nivoima, sa predavčima koji su profesori...
Image
Odjeljenje za jezičku podršku internacionalizaciji Univerziteta

Kurs crnogorskog jezika u zimskom semestru 2023/2024.

Image
Odjeljenje za jezičku podršku internacionalizaciji Univerziteta

Studenti na razmjeni uspješno završili kurs crnogorskog jezika

Image
Odjeljenje za jezičku podršku internacionalizaciji Univerziteta

Uspješno završen kurs crnogorskog jezika u zimskom semestru akademske 2022/23.

Image
Odjeljenje za jezičku podršku internacionalizaciji Univerziteta

Program ELF: Dodjela sertifikata polaznicima obuke za predavanje na engleskom

KURS CRNOGORSKOG JEZIKA ZA STRANE STUDENTE