Etički odbor
O kršenju akademskog integriteta odlučuje Etički odbor Univerziteta Crne Gore. Etički odbor utvrđuje odgovornost lica protiv koga je pokrenut postupak i izriče mjere za povredu moralnih i profesionalnih načela utvrđenih Etičkim kodeksom. Etički odbor čini devet članova, od kojih sedam iz reda akademskog osoblja, jedan iz reda sekretara univerzitetskih jedinica i jedan iz reda studenata. Sve članove Etičkog odbora bira Senat, na predlog rektora, osim studenta, koga bira Studentski parlament. Etički odbor se bira na period od tri godine, osim predstavnika studenata koji se bira na period od jedne godine.
 
Članovi Etičkog odbora Univerziteta Crne Gore:
- Dr Saša Raičević, vanredni profesor na Medicinskom fakultetu UCG,
- Dr Zoran Jovović, redovni profesor na Biotehničkom fakultetu UCG,
- Dr Goran Radonjić, docent na Filološkom fakultetu UCG,
- Sekule Raičević, sekretar na Fakultetu političkih nauka UCG, i
- Tripko Janjić, student Arhitektonskog fakulteta, predstavnik Studentskog parlamenta UCG.
 
Kontakt:
Adresa: Cetinjska 2, 81000 Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 414 270
Faks: +382 (0) 20 414 209
Mail: etickiodbor@ucg.ac.me
Kontakt osoba: Mirko GajovićNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.