Odbor za strateško planiranje razvoja nauke i umjetnosti na Univerzitetu Crne Gore
Odlukom Upravnog odbora br. 02-199 od 14.06.2022. godine o utvrđivanju mehanizama za podsticanje razvoja nauke kroz finansijsku podršku naučnoj izvrsnosti utvrđeni su mehanizmi za podsticanje nauke kroz finansijsku podršku naučnoj izvrsnosti na Univerzitetu Crne Gore čiji su predmet i ciljevi jačanje naučno-istraživačkog potencijala, stimulisanje i promocija izvrsnih naučnika i naučno-istraživačkih rezultata, podizanje kvaliteta naučnih publikacija i publikacija u istaknutim međunarodnim časopisima, kao i povećanje naučne konkuretnosti Univerziteta Crne Gore u okviru Evropskog istraživačkog prostora.

U vezi sa naznačenom Odlukom Upravnog odbora donijeta je Odluka Senata Univerziteta Crne Gore br. 03-1322 od 04.07.2022. godine kojom je formiran Odbor za strateško planiranje razvoja nauke i umjetnosti na Univerzitetu Crne Gore u sastavu:

    - Prof. dr Ljubiša Stanković, Eletrotehnički fakultet, predsjednik;
    - Prof. dr Aneta Spaić, Pravni fakultet, članica;
    - Prof. dr Igor Vušanović, Mašinski fakultet, član;
    - Prof. dr Filip Vukmirović, Medicinski fakultet, član;
    - Prof. dr Nedeljko Latinović, Biotehnički fakultet, član;
    - Prof. dr Aleksandra Nikčević-Batrićević, Filološki fakultet, članica;
    - Prof. mr Sehad Čekić, Fakultet dramskih umjetnosti, član;
    - Prof. dr Milivoje Radović, Ekonomski fakultet, član;
    - Prof. dr Svjetlana Terzić, Prirodno-matematički fakultet, članica.

Tačkom 2 Odluke Senata Univerziteta Crne Gore br. 03-1322 od 04.07.2022. godine određeno je da logističku i stručno-administrativnu podršku u radu Odbora pružaju zaposlene u Rektoratu Univerziteta Crne Gore Dijana Jovanović, šefica kabineta rektora, i Katarina Dobrović, savjetnica za pravne poslove Upravnog odbora i harmonizaciju pravnih propisa.

Odbor je obavezan da u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-199 od 14.06.2022. godine pripremi Smjernice za realizaciju mehanizama za podsticanje razvoja nauke kroz finansijsku podršku naučnoj izvrsnosti, kojima je potrebno  da budu utvrđeni prioriteti, kriterijumi i specifičnosti implementacije Programa, kao i kriterijumi i način dodjele finansijskih stimulansa izvanrednim pojedincima i grupama u okviru naučne zajednice.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.