Fakultet političkih nauka, 05.05.2020Nastava onlajn iz ruskog jezika na FPN-u preko aplikacije Zoom biće održana u strijedu, 6. maja u terminu redovne nastave.

Broj posjeta : 50