Fakultet političkih nauka

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Vesna Simović-Zvicer
dr Vesna Simović-Zvicer

prodekan za nastavu

dr Mehmed Đečević
dr Mehmed Đečević

rukovodilac studijskog programa-socijalna politika i socijalni rad

dr Nataša Ružić
dr Nataša Ružić

rukovodilac studijskog programa-medijske studije i novinarstvo

Angažovano osoblje

dr Srđan Darmanović
dr Srđan Darmanović

redovni profesor

dr Saša Knežević
dr Saša Knežević

redovni profesor

dr Olivera Komar
dr Olivera Komar

redovni profesor

dr Milan Marković
dr Milan Marković

redovni profesor

dr Sonja Tomović-Šundić
dr Sonja Tomović-Šundić

redovni profesor

dr Boris Vukićević
dr Boris Vukićević

redovni profesor

dr Nataša Ružić
dr Nataša Ružić

vanredni profesor

dr Vesna Simović-Zvicer
dr Vesna Simović-Zvicer

vanredni profesor

dr Ivan Vuković
dr Ivan Vuković

vanredni profesor

dr Nemanja Batrićević
dr Nemanja Batrićević

saradnik u nastavi dr

dr Jovana Davidović
dr Jovana Davidović

saradnik u nastavi dr

dr Nemanja Stankov
dr Nemanja Stankov

saradnik u nastavi dr

mr Methadžović Buda
mr Methadžović Buda

saradnik u nastavi mr

mr Ivan Jeknić
mr Ivan Jeknić

saradnik u nastavi mr

 Jovana Kečina
Jovana Kečina

saradnik u nastavi mr

mr Todor Lakić
mr Todor Lakić

saradnik u nastavi mr

mr Marko Savić
mr Marko Savić

saradnik u nastavi mr

 Aleksandra Babić
Aleksandra Babić

saradnik u nastavi

 Mia Kružić
Mia Kružić

saradnik u nastavi