Fakultet političkih nauka

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Danijela Vuković-Ćalasan

prodekan-za medj. saradnju

dr Zlatko Vujović

rukovodilac studijskog programa-politikologija - međunarodni odnosi

dr Mehmed Đečević

rukovodilac studijskog programa-socijalna politika i socijalni rad

dr Nataša Ružić

rukovodilac studijskog programa-medijske studije i novinarstvo

Angažovano osoblje

dr Srđan Darmanović

redovni profesor

dr Saša Knežević

redovni profesor

dr Milan Marković

redovni profesor


dr Olivera Komar

vanredni profesor

dr Nataša Ružić

vanredni profesor

dr Vesna Simović-Zvicer

vanredni profesor

dr Boris Vukićević

vanredni profesor

mr Nemanja Batrićević

saradnik u nastavi mr

mr Ivan Jeknić

saradnik u nastavi mr

Todor Lakić

saradnik u nastavi mr

mr Marko Savić

saradnik u nastavi mr

mr Nemanja Stankov

saradnik u nastavi mr

Methadžović Buda

saradnik u nastavi

Aleksandra Kovačević

saradnik u nastavi

Jovana Svrkota

saradnik u nastavi