Fakultet političkih nauka, 06.04.2020

Prezentacija VIIU prilogu je prezentacija VII o izbornim sistemima koji su u upotrebi u svijetu. 

Dokumenti

Broj posjeta : 46