Fakultet političkih nauka, 14.12.2017

"Institucije EU" - završni ispit (termin)Ispit će biti organizovan u poneđeljak, 22.01. (redovni rok) po sljedećem rasporedu (9-10h studenti Politikologije, 10-12h studenti Evropskih studija, od 12h studenti Međunarodnih odnosa) i u petak, 02.02. (popravni rok) po sljedećem rasporedu (9-10h studenti Politikologije, 10-12h studenti Evropskih studija, od 12h studenti Međunarodnih odnosa).

Spisak literature za ispit je dostupan na sajtu (Plan rada i literatura).