Fakultet političkih nauka

Savremeni sistemi javne uprave - nastava online
Obavještavaju se studenti IV godine smjera Politikologija da  će se časovi iz predmeta Savremeni sistemi javne uprave održavati utorkom u 12h, online putem ZOOM aplikacije. 

Informacije o ZOOM serveru su iste kao i za prethodne termine.

Broj posjeta : 84