Fakultet političkih nauka, 30.01.2019

Obavještenje za studente koji studiraju po starom programuStudenti kojima je ovo "zaostali" predmet koji nijesu položili, zbog promjena u nastavnom planu i programu, ovaj predmet nema vježbe.

Potrebno je da se studenti pridruže kolegama sa smjera Politikologija-Međunarodni odnosi i njihovom terminu predavanja i predispitnih i ispitnih obaveza.