Fakultet političkih nauka, 21.10.2019

Gradivo za kolokvijumZa redovni i popravni kolokvijum iz Diplomatskog pregovaranja potrebno je spremiti: Kovačević, Živorad, Međunarodno pregovaranje, Filip VIšnjić, Beograd, 2004. godine, str: 25-257

Broj posjeta : 134