Fakultet političkih nauka, 16.11.2017

Termin prvog kolokvijuma i predavanja iz GlobalizacijePrvi kolokvijum iz Globalizacije održaće se prema sljedećem rasporedu:

12h, sala 3 - studijski programi Politikologija i Novinarstvo;

13h, sala 3 - studijski program Međunarodni odnosi.

Nakon kolokvijuma biće održano predavanje i to u 13:30h za studijske programe Politikologija i Novinarstvo, a u 15:15h za studijski program Međunarodni odnosi. Predavanja će biti održana u sali 5.