Fakultet političkih nauka

Socijalna politika u praksi - posjeta Fondu PIO
Posjeta Fondu PIO (Socijalna politika u praksi) za prvu grupu studenata je predviđena za utorak (12. jun) u 10h.

Druga grupa studenata treba da bude i Fondu u srijedu (13. jun) u 10h.

Raspored studenata po grupama se nalazi u dodatku 

Dokumenti