Fakultet političkih nauka, 30.04.2020

Estetika - literatura za završni ispitObavezna literatura za završni ispit:

  • Sonja Tomović-Šundić, Problem recepcije u savremenim estetičkim teorijama
  • Sonja Tomović-Šundić, Njegošev doživljaj ljepote
  • Nikolaj Hartman, Estetika
  • Imanuel Kant, O lepom i uzvišenom
  • Aristotel, Poetika
  • Dvije knjige iz Estetike po slobodnom izboru.
Broj posjeta : 165