Fakultet političkih nauka

Teme, termini i pojašnjenja u vezi sa poenima
U dodatku možete naći dokument sa predlozima tema i termina prezentovanja SEMINARSKIH RADOVA iz Psihologije politike.

Da ne bi dolazilo do zabune u pogledu načina pisanja rada, broja stranica, prezentacije, broja poena ili prisustva vježbama/predavanjima, svi studenti kojima je potrebno pojašnjenje se mogu javiti saradnici na mail almedina@ac.me.

Dokumenti