Fakultet političkih nauka, 19.11.2018

Plan rada na časovima vježbi do kraja semestraPlan rada na časovima vježbi iz Psihologije politike do kraja semestra

20. XI - teme Uticaj medija na kreiranje socijalnih identiteta i Političke vođe – jesu li rođene ili stvorene?

4. XII - tema Moć propagande u istoriji i danas

11. XII - tema Politički ekstremizam i Istraživanje političkih vođa - Adolf Hitler

18. XII - debata na temu Nacionalizam je uzrok nasilja i ekstremizma. Spisak studenata koji žele da učestvuju u debati bi trebalo da bude dostavljen saradnici u nastavi najkasnije do 15. XII na mail almedina@ucg.ac.me.

 

Napomena: Eventualne promjene termina zbog popravnog kolokvijuma su moguće i biće bblagovremeno objavljene. Čas koji je planiran za 27. XI neće biti održan zbog kolokvijuma koji je planiran za 26. XI.