Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Dvanaesti termin vježbi - priprema za završni ispit
U prilogu su fajlovi koji predstavljaju pripremu za završni ispit. Prije upotrebe, fajlove je potrebno snimiti na Desktop, ili u neki drugi folder na Vašem računaru. Prilikom otvaranja fajlova, neophodno je omogućiti makroe (Enable content, Enable macros i slično). Makroi obezbjeđuju automatizovano bodovanje izrade zadataka i vremensko ograničenje izrade.

Šifra za ulazak u fajl je "alfa", dok je šifra neophodna za izlazak iz fajla "ansi". Ovu šifru koristiti kada istekne vrijeme od 10 minuta predviđeno za izradu svakog dijela. Rješenja zadataka iz Excel-a biće naknadno dodata ovoj objavi.

Dokumenti

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.