Termin popravnog kolokvijuma, trećeg domaćeg zadatka i pripreme za završni ispit

Termin vježbi 15.04.2022.

Termin kolokvijuma

Materijali za vježbe 01.04.2022.

On line nastava

Konačni prijedlog ocjena

Rezultati prije popravnog završnog ispita

Flajer za studente FSFV za studijsku 2020/21. godinu

Novi studijski programi

Poslovnik o radu Vijeća fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

Nastavno naučno vijeće Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje