Master rad/Ivan Božović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Master rad/Ivan Vujačić/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Master rad/Andrija Joković/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rasporedi predavanja u ljetnjem semestru za akademsku 2023/24

Raspored predavanja i vježbi u ljetnjem semestru 2023/24

Kolokvijum 2024.

Rezultati završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Poslovnik o radu Vijeća fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

Nastavno naučno vijeće Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje