Raspored predavanja u zimskom semestru

Raspored predavanja u zimskom semestru

Raspored predavanja u zimskom semestru

Rezultati završnog ispita - I termin

Raspored polaganja završnog ispita

Popravni kolokvijum i priprema završnog ispita

Poslovnik o radu Vijeća fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

Nastavno naučno vijeće Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje