Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 26.12.2019

Završni ispit i evidencijaZavršni ispit: 15.I i 5.II u 13:00

Materija: svaki student usmeno izlaže one teme od X do XIV koje nije radio na predavanjima. Svaka tema nosi 10 bodova.

Ukupan broj bodova se kumulativno računa (zbir ostvarenih bodova).

Tabelu sa evidencijom poslaću administraciji Fakulteta jer postoji problem sa postavljanjem dokumenta na sajt.

Broj posjeta : 185