Fakultet političkih nauka, 05.11.2018

PRETPISTUPNA PODRŠKA EU - prvi kolokvijumKolokvijum iz predmeta Pretpristupna podrška EU, kod Doc. dr Bojane Lakićević-Đuranović, zakazan je za 7.11.2018. godine sa početkom u 14.00h