Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

U susret upisu generacije studenata Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje 2022/23.
Zato što je bavljenje fizičkom aktivnošću sinonim zdravog života, a primjena akademskih znanja o sportu, zdravim stilovima života i sportskim naukama, kroz kombinaciju teorije i prakse,  jedan od preduslova unapređenja kvaliteta života i obrazovanja u navedenoj oblasti.

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje upisuju kreativni, sposobni i zdravi studenti i studentkinje koji žele svestran razvoj ličnosti uz moto „Zdravlje i znanje“. Ponudom atraktivnih sadržaja kao što su skijanje, plivanje, aktivnosti u prirodi (rafting, planinarenje, orjentiring, bajking, alpinizam), kolektivni sportovi sa loptom, borilački sportovi, gimnastika, atletika i plesovi, daje se prilika mladim ljudima da pored izučavanja teorije, obavljaju veliki dio praktične nastave i budu u potpunosti spremni za svoje buduće zanimanje.

Ova naučna oblast spada u najsloženije oblasti istraživanja, aktuelne na početku trećeg milenijuma. Prvo zbog toga što za objekat imaju čovjeka, jednu vrlo složenu bio-psiho-socijalnu strukturu, čije fiziološke procese i psihičko funkcionisanje, savremena nauka nije do kraja istražila, iako nauka raspolaže sredstvima visokog tehnološkog dometa, ona se praktično nalazi tek na početku poznavanja složene strukture koja se zove čovjek.

Fakultet raspolaže sa Centrom za dijagnostikovanje u sportu, internet salom, sportskom bibliotekom, studentskim klubom, amfiteatrom, učionicama, savremenim kabinetima i obrazuje nastavnike i istraživače, sportske novinare i trenere, koji su prepoznati u zemlji i svijetu. 

Studijski programi

Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje studijski programi ostvaruju se kroz osnovne, master i doktorske studije.

Osnovne studije:

 • Fizička kultura i zdravi stilovi života
  • Izborni modul: Fizička kultura
  • Izborni modul: Zdravi stilovi života
 • Sportski novinari i treneri
  • Izborni modul: Sportski novinari
  • Izborni modul: Sportski treneri

Master studije:

 • Fizička kultura i zdravi stilovi života
 • Sport, fitness i turizam

Doktorske akademske studije:

 • Fizička kultura

Koje škole imaju prohodnost za upis?

Za sve studijske programe prohodne su škole gimnazija i sve srednje stručne škole.

Da li je potrebno polagati prijemni ispit za upis za studijske programe fakulteta?

Da, za upis na osnovne studije programa Fizička kultura i zdravi stilovi života polaže se praktični prijemni ispit. On se sastoji od poligona spretnosti i okretnosti, provjere osnovnog znanja plivanja (plivanje eliminaciono), baratanja loptom u četiri osnovna kolektivna sporta (fudbal, rukomet, košarka i odbojka), trčanja na 100 metara. Na studijskom programu Sportski novinari i treneri kandidati ne polažu prijemni ispit.

U kojim institucijama se obavlja praksa na ovom fakultetu?

Studenti studijskog programa Fizička kultura i zdravi stilovi života praksu obavljaju u vaspitno – obrazovnim i sportsko – rekreativnim institucijama, kao što su osnovne i srednje škole (usvajanje metodičkih vještina i priprema za kvalitetno sprovođenje nastavnog procesa sa djecom različitog uzrasta), zatim fitnes centri i teretane, sportski centar i bazen, dok studenti studijskog programa Sportski treneri i novinari praksu obavljaju u raznim sportskim klubovima prilagođenim uskom usjmjerenju i u medijskoj kući RTV Nikšić I RTCG.

Šta poslije završetka studija?

Fakultet nudi znanja koja će omogućiti studentima da se edukuju i usavršavaju u raznim naučnim disciplinama, i stečena znanja kasnije implementiraju u obrazovnim institucijama, u sportskim organizacijama i klubovima, turističkim kompleksima, rekreativnim organizacijama, sportskim  savezima, sportskim redakcijama i slično.

Gdje se u Crnoj Gori može zaposliti svršeni student Falkulteta za spot i fizičko vaspitanje?

Svršenim studentima Fakulteta za sport  fizičko vaspitanje biće otvorene mogućnosti za rad u obrazovnom sistemu, medijima, sportskom novinarstvu, sportskim klubovima i institucijama, u dijagnostičkom centru  sa sportistima, rekreativcima, osobama treće dobi. Takođe, studenti su u prilici da rade kao nastavnici, sportski novinari, urednici, potom kao sportski treneri ili menadžeri.

Šta kažu drugi o upisu na Fakultet za sport i fizičko vaspitanje?

Poruka v.f. dekana prof. dr Rašida Hadžića budućim studentima Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

Lejla Kordić, najbolji student Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje za studijsku godinu 2019/20

Istorijat fakulteta

Osoblje fakulteta

Kontakt:

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 83, 81400 Nikšić
Telefon: +382 40 235 204, +382 40 235 207
Faks: +382 40 235 200 
Mail: fakultetzasportnk@t-com.me 
Adresa: https://www.ucg.ac.me/sport

 

Broj posjeta : 267

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.