Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 25.12.2017

Potpisan Memorandum o razumijevanju sa prištinskim Fakultetom za fizičko vaspitanje i sportMemorandum o razumijevanju između  Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i prištinskog Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport, potpisan je danas na Fakultetu, u Nikšiću. 

Dekani fakulteta, doc. dr Stevo Popovic i prof. dr Musa Selimi su usaglasili ciljeve zajedničkog djelovanja za naredni period.

Potpisivanjem Memoranduma su ozvaničili već postojeću saradnju u okviru CEEPUS mreže, stavljajući akcenat na zajedničko djelovanje u okviru razmjene studenata, akademskog i neakademskog osoblja, bilateralnih i međunarodnih projekata, kao i jačanju dobrosusjedske i prekogranične saradnje.

Svečanom potpisivanju su prisustvovali i prodekan za nastavu, doc. dr Danilo Bojanić i šef studijskih programa doc. dr Milovan Ljubojević Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore kao i prodekan za nauku prof. dr Hasim Rushiti, sekretar Gani Ibrahimi i doktorski kandidat i asistent mr Afrim Selimi ispred Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport Univerziteta u Prištini.

 

https://volimpodgoricu.me/2017/12/25/potpisan-memorandum-o-razumijevanju-sa-pristinskim-fakultetom-za-fizicko-vaspitanje-i-sport/