Posjeta rukovodstva Univerziteta Crne Gore Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore posjetili su predsjednica Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Rajka Glušica kao i rektor prof. dr Vladimir Božović.

U sklopu  radne posjete rukovodioci Univerziteta Crne Gore obišli su kompletne prostorije Fakulteta kako bi se upoznali sa prostornim kapacitetima sa kojima Fakultet raspolaže kao i mogućnostima za unapređenje istih.

Nakon obilaska prostornih kapaciteta održan je radni sastanak sa menadžmentom Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje koje je predvodio dekan prof. dr Rašid Hadžić, prodekani za nastavu i međunarodnu saradnju doc. dr Jovica Petković i doc. dr Kosta Goranović,  kao i članovi Senata i Strukovnog vijeća UCG doc. dr Jovan Gardašević i doc. dr Ivan Vasiljević. Radnom sastanku prisustvovali su i predstavnik saradnika u nastavi u Vijeću Fakulteta za sport dr Boris Banjević kao i sekretar Fakulteta Đurđa Burić.

Danas su naši gosti bili prof. dr Rajka Glušica predsjednica UO UCG, kao i rektor UCG prof. dr Vladimir Božović. Uvažene goste i rukovodioce Univerziteta Crne Gore upoznali smo sa prostornim kapacitetima Fakulteta za sport, upoznali ih sa velikim brojem noviteta koje su urađene na našem Fakultetu u proteklom periodu,  kao i planovima za budući period, sa ciljem unapređenja svih segmenata funkcionisanja naše ustanove. Na radnom i otvorenom sastanku, svi učesnici su uzeli učešće u razgovoru, sa jednim ciljem da se naša ustanova cjelokupno unaprijedi u narednom periodu,  prije svega u oblastima nastavnog procesa, naučnoistraživačke i izdavačke aktivnosti, kao i o prilagođavanju ustanove  na nove tržišne uslove u Crnoj Gori i regionu u oblasti fizičke kulture. Naši gosti su izrazili zadovoljstvo onim što su vidjeli i čuli i obećali su maksimalnu podršku novim planiranim aktivnostima i projektima, saopštio je dekan prof. dr Rašid Hadžić.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.