Konačne rang liste - Master studija
Konačne rang liste - Master studija

ZA UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA POTREBNO JE PREDATI:

  • Index
  • Dvije fotografije
  • 2 prijavna lista
  • Ljekarsko uvjerenje sa napomenom: “ Kandidat je sposoban za studiranje na fakultetu za sport”
  • Dokaz o uplati osiguranja kod osiguravajuće kuće po ličnom izboru

 

UPIS ĆE SE OBAVITI ZAKLJUČNO SA 05.10.2023. GODINE U PERIODU OD 08,00 DO 13,00 ČASOVA

NAPOMENA: ZA KANDIDATE KOJI NE OBAVE UPIS U NAVEDENOM ROKU SMATRAĆE SE DA ODUSTAJU OD UPISA.

 

Konačna rang lista Master studije - Fizička kultura u zdravi stilovi života

Konačna rang lista Master studije - Sport fitnes i turizam

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.