Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 23.11.2016

176 Antropološko testiranje studenata Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, 30.03.2018.g.