Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 09.05.2017

Naučne konferencije mjesta mobilizacije znanjaX

„Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća“ izuzetna je naučna konferencija, jer okuplja znalce i eksperte is svih krajeva svijeta, koji prenose svoja iskustva i saznanja na Univerzitetu Crne Gore, što je prvi korak u interancionalizaciji i mobilizaciji znanja – ocijenio je u razgovoru za web portal Univerziteta Crne Gore prof. dr Robert C. Schneider sa Državnog univerziteta u Njujorku (SUNY).

„Konferencija je veoma dobra. Impresioniran sam. Izlagao sam na konferencijama u više od 25 zemalja svijeta i nijesam naišao na neku bolju od ove. Veoma je dobro organizovana, naučno fokusirana, studenti su željni i posvećeni da uče, a sesije nude naučne informacije koje su raznorodne i daju sveobuhvatne pristupe fizičkom obrazovanju, kineziologiji, pa čak i sportskom menadžmentu – objasnio je on.

Govoreći o transferu naučnog znanja u praksu, profesor Schneider je naveo da smatra da je jedna od važnih činjenica o Konferenciji to što obezbjeđuje naučni pristup praksi kroz rad trenera, instruktora.

„Kada naučnici podrže ono šta praktičari rade, povećava se nivo uspješnosti praktičnog rada. Kod nas u Sjedinjenim Američkim Državama sada se puno radi na sportskoj analitici. To postaje visoko naučni proces u toku kojeg se analizira svaki aspekt takmičenja, a vidim da se takav pristup primjenjuje i na ovoj Konferenciji“, dodao je on.

Profesor Schneider je zadovoljan što su učesnici konferencije mogli diskutovati i o sportskom menadžmentu, kao veoma važnom elementu savremenog sporta, pojašnjavajući da je ključ dobrog upravljanja u povezivanju različitih disciplina ili oblasti, bez obzira da li se radi u menadžmentu u sportu, obrazovanju ili biznisu.

On je impresioniran što je na Konferenciji učestvovalo više od 100 studenata magistarskih i doktorskih studija sa Univerziteta Crne Gore i regionalnih univerziteta.

 „Vidio sam mnogo studenata na konferenciji i ono što me je imporesioniralo su pitanja koja su postavljali. Jasno je da imaju dosta znanja. Njihove prezentacije i pitanja koja su postavljali mogu samo doprinijeti širenju znanja. Kada se vrate na svoje matične univerziteta ili u klubove, vjerujem da će o svojim novim saznanjima razgovaati sa kolegama i tako stečena znanja širiti i primjenjivati“, kazao je Schneider

On je kazao da je impresivno što su 23 zemlje sa četiri kontinenta bile prisutne na konferenciji.

„To je prvi korak ka uključivanju faktora mobilnosti. Ponoviću, ovdje su okupljeni znalci i eksperti sa svih strana svijeta, koji prenose svoja znanja na jednom mjestu – Univerzitetu Crne Gore - što je prvi korak u interancionalizaciji i mobilizaciji znanja – zaključio je Schneider.

Četrnaesta Međunarodna naučna konferencije „Transformacioni procesi u sportu - sportska dostignuća, organizovana je u Budvi od 31. marta do 2. aprila. Organizatori, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i Crnogorska sportska akademija, na konferenciji su imali preko 200 učesnika.

 

http://www.ucg.ac.me/me/media/press/vijesti-sa-fakulteta/naucne-konferencije-mjesta-mobilizacije-znanja