Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 04.12.2018

Na CSA konferenciji 2019. svjetski poznata imena predavačaNa CSA konferenciji,  koja se odnedavno nalazi na ICCSPE* listi najprestižnijih svjetskih događaja u oblasti sportske nauke u 2019. godini, biće osam plenarnih predavača, svjetskog renomea, iz svijeta nauke u oblasti sporta.

Među njima su prof. dr Ioana Galleron, sa Univerziteta u Parizu III: Sorbonne Nouvelle, prof. dr Lana Ružić, sa Univerziteta u Zagrebu, prof. dr Michael Chia, sa  Nacionalnog instituta za obrazovanje Singapur, prof. dr Michael R. Esco, sa Univerziteta u Alabami SAD,   prof. dr Milan Zvan, sa Univerziteta u Ljubljani,  prof. dr Miodrag Spasić sa Univerziteta u Splitu,  prof. dr Dr Robert C. Schneider, sa Koledža u Brockportu – SAD, profesor Young Sub Kwon, Odsjek za kineziologiju i rekreaciju, Državni univerzitet Humboldt -SAD.

Konferencija na temu “Sport, fizička aktivnost i zdravlje: savremene perspektive“  održava se od 4. do 7. aprila 2019. godine u Dubrovniku, u organizaciji Crnogorske sportske akademije i Fakulteta za sport i fizičko obrazovanje UCG, u partnerstvu sa 12 srodnih fakulteta iz zemalja EU. Njome, kao i prethodnih godina, predsjedava prof. dr Duško Bjelica.

„Zadovoljsto nam je što će i ove godine plenarni predavači moći da nas upoznaju sa aktuelnim pitanjima iz svih područja sportske nauke, uključujući i znanja iz  oblasti  medicinskih, bioloških, zdravstvenih nauka, bihevioralnih, društvenih nauka, humanističkih, umjetničkih i društvenih istraživanja, politika i praksi vezanih za savremene perspektive sporta, fizičke aktivnosti i zdravlje“, kazao je prof. dr Duško Bjelica.

Tokom 16 godina trajanja ova konferencija je bilježila neprestan rast interesovanja i uvezivanja naučnika, kao i mladih imena na polju sportske nauke. Prošle godine je okupila oko 350 učesnika iz 24 zemlje svijeta, sa četiri kontinenta.

Pored predavanja po pozivu i radionica, i na narednoj konferenciji otvoren je poziv za dvije nagrade: za najboljeg mladog istraživača i najbolju ženu u nauci.

Javni poziv za prijavu naučnih radova za ovu konferenciju završava se 15. decembra. Odluku o radovima i recenziju uradiće Naučni odbor koji čine imena iz međunarodne naučne zajednice u oblasti sporta.

---

**ICSSPE (International Council of Sport Science and Physical Education)  je najveća svjetska mreža organizacija i institucija u oblasti sporta, sportske nauke i fizičkog obrazovanja koja pripada Organizaciji Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO).

 

http://volimpodgoricu.me/2018/12/04/na-csa-konferenciji-2019-svjetski-poznata-imena-predavaca/ 

https://m.cdm.me/sport/ostali-sportovi/na-csa-konferenciji-2019-svjetski-poznata-imena-predavaca/ 

https://www.mina.news/minasport/na-csa-konferenciji-2019-svjetski-poznata-imena-predavaca/ 

https://portalanalitika.me/clanak/319681/na-csa-konferenciji-2019-svjetski-poznata-imena-predavaca 

Dokumenti