Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 24.01.2019

Nakon Žabljaka i Kolašina, praktična nastava i na KopaonikuFAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

FOTO GALERIJA

Nakon praktične nastave u oblasti zimskih sportova na Žabljaku i Kolašinu, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore realizuje praktičnu nastavu i na Kopaoniku, za svoje studente treće godine,  od 20. do 27. januara 2019. godine.

Riječ je o 33 studenta studijskog programa Fizička kultura i zdravi stilovi života i nastavi u okviru predmeta Tehnika i metodika skijanja. 

Nastavu realizuju predmetni nastavnik prof. dr Rasid Hadžic, kao i saradnici u nastavi: mr Marina Vukotić, mr Marija Bubanja i mr Rajko Milašinović.

Nakon završetka drugog kursa iz oblasti skijanja studenti će biti u mogućnosti da realizuju škole skijanja sa početnicima, kako u okviru obrazovnog sistema tako i u sportskim organizacijama i klubovima.

U okviru ovog studijskog programa profesori Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje UCG nastoje da osposobe studente za rad u obrazovnom sistemu,  u sportskom sektoru, od kluba do saveza, u sportskim institucijama.

Takođe, studenti će tokom studija steći vještine kako da organizuju rekreativne programe na naučnim osnovama i prate njihove zdravstvene efekte. Potom, kako da rade sa djecom i omladinom u sportskim organizacijama, školicama sporta i drugim organizovanim sportskim grupama. Za njih se, na osnovu stečenih vještina, otvaraju mogućnosti i u okviru turističke privrede.

 

Linkovi ranijih vijesti: 

Na praktičnoj nastavi na Žabljaku 

Praktična nastava skijanja u Kolašinu

 

 

 

https://volimpodgoricu.me/2019/01/24/nakon-zabljaka-i-kolasina-prakticna-nastava-i-na-kopaoniku/

https://portalanalitika.me/clanak/324206/nakon-zabljaka-i-kolasina-prakticna-nastava-i-na-kopaoniku 

Dokumenti