Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 20.06.2017

079 U rektoratu UCG, 25. marta 2015. godine, održana sjednica Počasnog odbora naučne konferencije CSA "Transformacioni procesi u sportu"