Strana 4
Atletika

Atletikadr Veselin Jovović

Godina: 2006
Strana: 240
Povez: tvrdi

Pored uvoda kao posebne cjeline, knjiga obuhvata analizu svih tehnika oficijelnih atletskih disciplina, kao i njihovu biomehaničku analizu, metodiku obučavanja i izvode iz pravila takmičenja, i usmjerava pažnju na posebne efekte koje atletika može da ostvari na cjelokupni psihofizički status čovjeka i visoke sportske potencijale u pojedinim atletskim disciplinama.

Biomehanika sporta

Biomehanika sportadr Veselin Jovović

Godina: 2005
Strana: 360
Povez: tvrdi

Izbor tema obrađen je kroz devet poglavlja: uvod u biomehaniku sporta, elementi i mehanička funkcija lokomotornog aparata, mehanika osnovnih segmenata tijela, biomehanički modeli tijela, težište i ravnoteža tijela čovjeka, biomehanika osnovnih stavova i pokreta, kinematika i dinamika sportskih kretanja i kretanje u fluidima.

Korektivna gimnastika

Korektivna gimnastikadr Veselin Jovović

Godina: 2004
Strana: 288
Povez: tvrdi

Zasniva se na proučavanju posturalnih poremećaja kod čovjeka: njihovoj detekciji, etiologiji nastanka, patološkim i anatomskim promjenama i metodologiji rada na njihovoj prevenciji i korekciji.

Biomehanika sportske lokomocije

Biomehanika sportske lokomocijedr Veselin Jovović

Godina: 2003
Strana: 347
Povez: tvrdi

Sastoji se iz sedam poglavlja: uvod u biomehaniku, osnovi mehaničke anatomije, biomehanički modeli i proporcije građe tijela, biomehanika osnovnih stavova i pokreta, kinematika i dinamika sportskih kretanja i kretanje u fluidima.

Fizička kultura kroz istoriju

Fizička kultura kroz istorijudr Veselin Jovović

Godina: 1990
Strana: 154
Povez: meki

Hronološki izučava genezu i razvoj pojedinih formi i oblika tjelesnog vježbanja od praistorije do današnjeg doba.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.