Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Stranica 17
Posjeta Nacionalnoj sportskoj akademiji "Vasil Levski" u Sofiji

Studenti Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića boravili u Bugarskoj

25.01.2013. 18:25

Od jeseni specijalističke studije Sportski menadžment

23.01.2013. 05:45

Praktična nastava skijanja u Bugarskoj
11.01.2013. 22:11

Studentima koji su diplomirali 2011/12. g. dodijeljene diplome

STUDENTIMA KOJI SU DIPLOMIRALI U STUDIJSKOJ 2011/12.GODINI NA FAKULTETU ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE UNIVERZITETA CRNE GORE ,DODIJELJENE DIPLOME 26.12.2012. U NIKŠIĆU

STUDIJSKI PROGRAM - FIZIČKA KULTURA

Osnovne akademske studije

Tomić Jovana, Vujisić Stefan, Perunović Ljubica, Šabotić Selman, Živković Nenad, Tatar Stefan, Jovićević Pavle, Batrović Velika, Đenadić Sanja, Žegarac Dane, Jurković Kristina, Mijušković Marko, Pavićević Milan, Vlahović Miloš, Ražnatović Nina, Čabarkapa Vukajlo, Todorović Miroslav i Mugoša Maja .

.

STUDIJSKI PROGRAM - SPORTSKI NOVINAR

Primijenjene studije

Bulatović Luka, Cupać Tamara, Jovanović Maja, Badalovski Gordana, Koprivica Ivan, Kovačević Božidar, Đukić Marko, Čogurić Ivana, Barjaktarović Svetlana, Radović Saša, Delić Goran, Radlović Aleksandar, Dabanović Mitar, Kocev Jovan, Roganović Radojica i Lekić Ljubisav.

STUDIJSKI PROGRAM - SPORTSKI TRENER

Primijenjene studije

Marojević Marija, Božović Dragan, Bijelović Svetlana, Krstović Bobana, Božović Srđan, Đurković Ratko i Abramović Zoran.

STUDIJSKI PROGRAM - FIZIČKA KULTURA

Postdiplomske - specijalističke studije

Šćepanović Radovan, Petković Milorad, Barac Željko, Bulatović Aleksandar, Jovićević Pavle, Vujisić Stefan, Vuletić Ivan, Vujović Dragan, Ćuzović Dragoljub, Prelević Radovan, Rajković Marko, Ivanović Mladen, Aprcović Živko, Janjušević Branislav, Simić Aleksandar, Novaković Aleksandar i Bulatović Marko.

STUDIJSKI PROGRAM - FIZIČKA KULTURA

Postdiplomske magistarske studije

Dačević Radojica, Pejović Željko i Vujović Aleksadar.

STUDIJSKI PROGRAM - SPORT I FITNESS

Postdiplomske primijenjene - specijalističke studije

Jovanović Marko, Nikčević Aleksandra i Kolaković Sandra.

ČETVOROGODIŠNJI STUDIJ FIYICKA KULTURA (STARI PROGRAM STUDIRANJA)

Šljivančanin Ivan, Milošević Marko, Hasanović Evelin, Jovović Danijela i Adžić Radenko.

08.01.2013. 07:40

Izložba sportske kolekcije autora Blagoja Đukanovića

27.11.2012. 15:35