Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Stranica 31
Odluka

O d l u k a

Shodno novousvojenom Zakonu o Visokom obrazovanju Crne Gore, studentima koji studiraju po starom programu omogućeno je da na taj način nastave studiranje i u studijskoj 2010/11. godini na studijskom programu Fizička kultura na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje.

Studenti koji ne pređu na bolonjski način studiranja zaključno sa 31.8.2010. godine, nakon toga roka to za ovu studijsku godinu neće moći da urade.

Studenti koji i u 2010/11 studijskoj godini ostanu da polažu ispite po starom načinu studiranje iste će moći da polažu skodno pravilima u septembarskom roku 2010.godine i januarskom i junskom roku 2011. godine.

D e k a n,
Prof. dr Duško Bjelica

Dostavljeno:
- Oglasna tabla
- Studentska služba
- Članovima Vijeća
- Studentskoj organizaciji
- a/a

29.08.2010. 00:06

Konkurs za postdiplomske-magistarske studije - Fizičko vaspitanje djece

UNIVERZITET CRNE GORE
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE U NIKŠIĆU

Na osnovu odluke Senata i Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, objavljuje

K O N K U R S
ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE-MAGISTARSKE PRIMIJENJENE STUDIJE
“FIZIČKO VASPITANJE DJECE“ ZA STUDIJSKU 2010/11. GODINU

Po ovom konkursu Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću upisaće 25 kandidata na primijenjene postdiplomske-magistarske studije Fizičko vaspitanje djece. Pravo prijave imaju kandidati koji su završili studije najmanje u trajanju od 4 godine iz oblasti fizičke kulture ili uže sporta ili fizičkog vaspitanja,učiteljske studije i studije za predškolsko vaspitanje. Uz prijavu kandidat dostavlja :

1. original diplomu ili original uvjerenje o završenim studijama

2. izvod iz knjige rođenih – original

3. uvjerenje o položenim ispitima na završenim studijama (bez obzira gdje i kada su završili četvorogodišnje studije) sa prosječnom ocjenom

4. dokaz o znanju stranog jezika

Strani državljani, odnosno lica koja su stekla inostranu diplomu dužni su podnijeti nostrifikovanu diplomu o završenim studijama. Magistarske studije organizuju se kao samofinansirajuće studije. Školarina iznosi 2000,oo eura za studijsku godinu, odnosno 1000,oo eura po semestru. Studije traju dva semestra 60 ECTS i organizuju se u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Prijave na konkurs se podnose Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, ul: Narodne omladine bb, 81400 Nikšić u roku 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Kontakt telefoni 040 235-207, 040 235-204.

16.08.2010.

Dekan,
Prof. dr Dusko Bjelica

18.08.2010. 01:22

Konkurs za postdiplomske-specijalističke studije - Sport i fitness

UNIVERZITET CRNE GORE
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE U NIKŠIĆU

Na osnovu odluke Senata i Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, objavljuje

K O N K U R S
ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE-SPECIJALISTIČKE PRIMIJENJENE
STUDIJE "SPORT I FITNESS" ZA STUDIJSKU 2010/11. GODINU

Po ovom konkursu Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću upisaće 30 kandidata na primijenjene postdiplomske-specijalističke studije Sport i fitness. Pravo prijave imaju kandidati koji su završili studije najmanje u trajanju od 3 godine i imaju 180 ects iz oblasti fizičke kulture ili uže sporta ili sportskog novinarstva.

Uz prijavu kandidat dostavlja:
1. original diplomu ili original uvjerenje o završenim studijama
2. izvod iz knjige rođenih – original
3. uvjerenje o položenim ispitima na završenim studijama (bez obzira gdje i kada su završili trogodišnje studije) sa prosječnom ocjenom.

Strani državljani, odnosno lica koja su stekla inostranu diplomu dužni su podnijeti nostrifikovanu diplomu o završenim studijama. Specijalističke studije organizuju se kao samofinansirajuće studije. Školarina iznosi 1000,oo eura za studijsku godinu, odnosno 500,oo eura po semestru. Studije traju dva semestra 60 ECTS i organizuju se u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Prijave na konkurs se podnose Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, ul: Narodne omladine bb, 81400 Nikšić u roku 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Kontakt telefoni 040 235-207, 040 235-204.

16.08.2010.

Dekan,
Prof. dr Duško Bjelica

18.08.2010. 01:17

Konkurs za upis na postdiplomske - magistarske studije

14.08.2009.

UNIVERZITET CRNE GORE
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE U NIKŠIĆU

Na osnovu odluke Senata i Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, objavljuje

K O N K U R S
ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE - MAGISTARSKE STUDIJE
NA AKADEMSKOM STUDIJSKOM PROGRAMU FIZIČKA KULTURA
ZA STUDIJSKU 2010/11. GODINU

Po ovom konkursu Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću upisaće 25 kandidata na postdiplomske-magistarske studije Fizička kultura. Pravo prijave imaju kandidati koji su završili akademske studije najmanje u trajanju od 4 godine iz oblasti fizičke kulture ili uže sporta ili fizičkog vaspitanja. Uz prijavu kandidat dostavlja sljedeću dokumentaciju:

1. original diplomu ili original uvjerenje o završenim studijama
2. izvod iz knjige rođenih – original
3. uvjerenje o položenim ispitima na završenim studijama (bez obzira gdje i kada su završili četvorogodišnje studije) sa prosječnom ocjenom
4. dokaz o znanju stranog jezika

Strani državljani, odnosno lica koja su stekla inostranu diplomu dužni su podnijeti nostrifikovanu diplomu o završenim studijama. Magistarske studije organizuju se kao samofinansirajuće studije. Školarina iznosi 2000,oo eura za studijsku godinu, odnosno 1000,oo eura po semestru. Studije traju dva semestra 60 ECTS i organizuju se u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Prijave na konkurs se podnose Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, ul: Narodne omladine bb, 81400 Nikšić u roku 30 dana od dana objavljivanja konkursa. Kontakt telefoni 040 235-207, 040 235-204.

Dekan,
Prof. dr Dusko Bjelica

13.08.2010. 13:01

Zapisnik komisije za izbor-reizbor saradnika u nastavi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje

Shodno članu 85 Statuta Univerziteta Crne Gore raspisan je Konkurs u dnevnom listu Dan-Sport, dana 24.06.2010. godine, za izbor-reizbor 4 (četiri) saradnika u nastavi na određeno vrijeme od 1-3 godine za oblast:

- osnovne akademske studije Fizička kultura i

- specijalističke postdiplomske studije Fizička kultura

Komisija za pisanje izvještaja o podnesenoj dokumentaciji kandidata i ispunjenosti uslova, konstatuje sljedeće:

Na objavljeni Konkurs u zakonom predviđenom roku prijave su podnijeli sljedeći kandidati:

1. Krivokapić Dragan, doktor nauka iz oblasti fizičke kulture, prijava br 684, od 02.07.2010. godine za grupu predmeta (istorija fizičke kulture, teorijske osnove fizičke kulture, logorovanje i aktivnosti u prirodi, plivanje i vaterpolo II, teorijske osnove metodike fizičkog vaspitanja, metodika nastave fizičkog vaspitanja sa školskim časom i na studijskom programu za obrazovanje učitelja-metodika nastave fizičkog vaspitanja I i metodika nastave fizičkog vaspitanja II)

2. Muratović Aldijana, apsolvent postdiplomskih magistarskih studija Fizička kultura, prijava br 723, od 9.07.2010. godine za sljedeće predmete: Rukomet, tehnika i metodika; Rukomet, taktika; Osnovi antropomotorike; Metodika antropomotorike; Teorijske osnove sportskog treninga i Plesovi.

3. Tatar Nela, magistar Fizičke kulture i student doktorskih studija, prijava br 704, od 7.07.2010. godine

4. Čanjak Radomir, apsolvent postdiplomskih magistarskih studija Fizička kultura, prijava br 698, od 6.07.2010. godine.

5. Gardašević Novica, apsolvent postdiplomskih magistarskih studija Fizička kultura, prijava br 696, od 6.07.2010. godine.

6. Gardašević Jovan, magistar Fizičke kulture, prijava br. 686, od 5.07.2010. godine.

7. Vukotić Marina, apsolvent postiplomskih magistarskih studija Fizička kultura, prijava br 679, od 2.07.2010. godine

8. Koprivica Ivana, apsolvent postdiplomskih magistarskih studija Fizička kultura, prijava br 654, od 30.06.2010. godine.

9. Mušović Adnan, apsolvent postiplomskih magistarskih studija Fizička kultura, prijava br 697, od 30.06.2010. godine

10. Nikolić Boris, magistar Fizičke kulture i student doktorskih studija, prijava br 653, od 30.06.2010. godine.

Komisija konstatuje da su gore navedeni kandidati podnijeli traženu dokumentaciju u zakonskom roku.

Takođe konstatuje da se kandidat Mr Boris Nikolić nalazi u statusu saradnika u nastavi na Univerzitetu Crne Gore već 8 (osam) godina, a shodno članu 85 Statuta UCG za studente magistarskih studija ukupno trajanje angažovanja ne može biti duže od 4 (četiri) godine, a za studente doktorskih studija ne može biti duže od 6 (šest) godina.

Komisija će na svom sljedećem sastanku dati svoj predlog Vijeću Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u pisanoj formi o konkretnom predlogu za izbor-reizbor 4 (četiri) saradnika u nastavi na određeno vrijeme od 1-3 godine za oblasti u kojoj su predmeti na osnovnim akademskim studijama Fizička kultura i specijalističkim postdiplomskim studijama Fizička kultura.

U Nikšiću, 20.07.2010. godine

Komisija:
Doc. dr Dobrislav Vujović, predsjednik
Doc. dr Miroslav Kezunović, član
Doc. dr Jovica Petković, član

24.07.2010. 11:52