Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 18.05.2019

Humana misija u društvu – motiv za upis na Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeKada smo pitali najbolje studente Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, zašto su upisali ovaj Fakultet odgovori su glasili:  „ljubav prema sportu i novinarstvu“, „želja za zdravim načinom života“, „unapređivanja znanja, savlađivanje sportskih i životnih lekcija“, želja da postanu nastavnici, treneri, novinari, naučnici...

Na istu temu, razgovarali smo za sajt Univerziteta Crne Gore sa dekanom Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje prof. dr Stevom Popovićem.

UCG: Zašto biste preporučili mladim ljudima da se opredijele za Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore?

PROF. DR POPOVIĆ: Iako je teško dati prednost bilo kojoj nauci, ipak neću biti neskroman ako dam prednost onoj kojom se bavim. Image

Naime, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, više od deceniju, razvijamo multidisciplinarnu naučnu oblast koja ima za cilj da preventivno utiče na zdravlje građana, prije svega, ali i na onaj segment u kojem se mogu bolje osjećati u fiziološkom, društvenom, ali i ekonomskom smislu.

Stoga, svi oni koji žele da nam se pridruže, u ovoj humanoj misiji, predlažem da upišu naš fakultet i budu dio tima koji će nastaviti da razvija ovaj veoma važan segment društva i u budućnosti.

UCG: Praktična nastava za studente vašeg fakulteta se po svojoj specifičnosti izdvaja. Da li možete da približite kako izgleda studentski dan praktične nastave?

PROF. DR POPOVIĆ: Ono što bih naglasio jeste da na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje nastava ima specifičan karakter u odnosu na druge fakultete.

Naime, jedino kod nas, pored teorijskog predavanja, imamo i praktična predavanja koja se izvode van učionica, što im daje poseban karakter i izazov za studente, ali i zadovoljstvo za sve one koji ne vole biti statični, već dinamični i u pokretu i onda kada stiču nova znanja i vještine.

UCG: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje dobiće novu sportsku salu? Šta će to značiti za studente Fakulteta?

PROF. DR POPOVIĆ: Drago mi je da država ima sluha i da ćemo uskoro dobiti sportsku halu koja je neophodna za nesmetano funkcionisanje fakulteta i adekvatno izvođenje nastave.

Teško je govoriti šta to znači za studente kada je budemo dobili, mnogo je lakše govoriti o tome koliko nam ona fali, a na našu sreću i naših studenata, vrlo brzo ćemo je i imati, a sve ostalo će ostati iza nas.   

UCG: Kao jedan od suorganizatora najveće internacionalne sportske konferencije, koja je ove godine u Dubrovniku okupila naučnike iz cijelog svijeta, Fakultet je razvio mrežu saradnje sa fakultetima regiona i svijeta. Koji su to benefiti koje studenti i sam Fakultet imaju od učešća u konferenciji svjetskih razmjera?

PROF. DR POPOVIĆ: Hvala na epitetu da je najveća, iako jeste, skromnosti radi bih naglasio da je jedna od najvećih, koja zaista ima snažan uticaj kako u Crnoj Gori, tako i mnogo šire.

Sama činjenica da je na ovogodišnjoj konferenciji bilo prisutno 223 registrovana učesnika, iz 42 zemlje svijeta, govori o snažnom međunarodnom karakteru konferencije, koja je, kao prvo, imala za cilj da okupi veliki broj istraživača koji su razmjenjivali svoja iskustva i znanja, ali i prenosili ih studentima koji su imali priliku da u svom komšiluku sretnu toliki broj eminentnih imena iz oblasti sportskih nauka, te sa njima ostvare kontakte i moguću saradnju, posebno kada su mentorstva u pitanju.

UCG: U toku su brojni naučnoistraživački projekti Fakulteta, sa interesantnim rezultatima. Šta su nam ta istraživanja otkrila?

PROF. DR POPOVIĆ: Istraživanja nam otkrivaju do sada nedostupna znanja, tako da svaki istraživač ima priliku da društvu otkrije nešto što do tada nisu imali priliku da čuju. Na taj način, istraživač skreće pažnju i afirmiše, prije svega sebe, zatim instituciju u kojoj radi, a ponekad i državu iz koje dolazi, u slučajevima kada se radi o naučnim zaključcima korisnim u međunarodnim razmjerama.

Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje postoje projekti po kojima se Fakultet prepoznaje kako u Crnoj Gori, tako i u regionu, a i šire.

Postoje kredibilni istraživački timovi, a radujemo se i novim poletnim snagama koji se ogledaju u studentima master i doktorskih studija koji polako stasavaju uz starije kolege.

UCG: Međunarodne redakcije naučnih časopisa Fakulteta su još jedan povod za povezivanje ili dostizanje novih naučnih dostignuća?

PROF. DR POPOVIĆ: Naučni časopisi su najbolji medij putem kojeg naučnici međusobno komuniciraju, te iz tog razloga svaka ozbiljna institucija ima intenciju da oformi svoj časopis i na taj način kontroliše naučne tokove.

Naš fakultet uspijeva da kvalitetno uređuje tri naučna časopisa, od kojih su dva indeksirana u međunarodno prepoznatim indeksnim bazama i na taj način skreću pažnju svih potencijalnih autora na naše zaposlene, našu instituciju i našu državu.  

http://www.jaspe.ac.me/        http://www.sportmont.ucg.ac.me/      http://www.mjssm.me/

UCG: Fakultet je tradicionalno i domaćin proglašenja sportiste godine?

PROF. DR POPOVIĆ: Da, veliko nam je zadovoljstvo što saradnja sa Udruženjem sportskih novinara Crne Gore i dalje funkcioniše na zavidnom nivou i što je kraj decembra rezervisan da se u našem amfiteatru održi manifestacija starija od pola vijeka, a u kojoj se proglašavaju najbolji.

https://www.ucg.ac.me/objava.php?blog_id=1259&objava_id=45712

https://www.ucg.ac.me/objava.php?blog_id=1259&objava_id=43781

https://www.ucg.ac.me/objava.php?blog_id=1259&objava_id=43610

https://www.cdm.me/drustvo/humana-misija-u-drustvu-motiv-za-upis-na-fakultet-za-sport-i-fizicko-vaspitanje/

 

Image

 

 

Broj posjeta : 795