Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 19.06.2019

Veliko interesovanje srednjoškolaca za Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeFoto: Dejan Kalezić

 

Image

Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore u narednoj studijskoj 2019/20. godini predloženo je 120 mjesta i to po 60 kandidata na oba studijska programa: Fizička kultura i zdravi stilovi života i Sportski novinari i treneri.

Prodekan za nastavu ovog fakulteta Danilo Bojanić kaže da prohodnost imaju sve srednje škole u Crnoj Gori, a da je prethodno iskustvo pokazalo veliku zainteresovanost srednjoškolaca za oba studijska programa.

„UlaznaImage karta“ za SP Fizička kultura i zdravi stilovi života je prijemni ispit, dok se na SP Sportski novinari i treneri formira  rang lista primljenih kandidata na osnovu uspjeha iz srednje  škole.

„Na prijemnom ispitu polaže se poligon spretnosti i okretnosti, provjere osnovnog znanja plivanja,  baratanja loptom u četiri osnovna kolektivna sporta (fudbal, rukomet, košarka i odbojka), trčanja na 100 metara“, kaže Bojanić.

Veliki dio nastave na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje se realizuje kao praktična nastava (skijanje, plivanje), aktivnosti u prirodi (rafting, planinarenje, orjentiring, bajking, alpinizam) kao i kolektivni sportovi sa loptom, borilački sportovi, gimnastika, atletika, plesovi.

„Svi ovi sadržaji veoma su atraktivni i imaju specifičnu dinamiku i privlače veliki broj mladih ljudi. Takođe mogućnost rada u Dijagnostičkom centru Fakulteta  sa sportistima, rekreativcima, osobama treće dobi doprinose velikom interesovanju budućih studenata“, navodi Bojanić.

Nastavni proces obogaćuje se i pozitivnim iskustvima u okviru programa razmjene u kojima učestvuju i studenti i nastavnici, a sve u cilju zadovoljenja potreba savremenog studenta kako bi svršeni student bio konkurentan na tržištu rada ne samo u Crnoj Gori nego i šire.

„Dosadašnje iskustvo i atraktivni i dinamični studijski programi govore nam da će interesovanje ove godine biti još veće nego ranijih godina i da ćemo upisati najbolje buduće studente  u velikoj konkurenciji prijavljenih kandidata, zaključio je Bojanić.

Mogućnosti za studente Fakulteta su, nakon završenih studija, brojne. 

"Nakon završenog Studijskog programa Fizička kultura i zdravi stilovi života, student stiče zvanje diplomirani profesor fizičke kulture, radi u obrazovnom sistemu - školskom fizičkom vaspitanju u okviru koga realizuje nastavne i vannastavne aktivnosti na svim nivoima obrazovanja, koordinira rad i upravlja sportskim institucijama, organizuje rekreativne programe na naučnim osnovama i prati zdravstvene efekte istih, radi sa djecom i omladinom u sportskim organizacijama, školicama sporta i drugim organizovanim sportskim grupama, rukovodi sportskim sadržajima u turističkim kompleksima...", objašnjava Bojanić.

Kad je riječ o SP Sportski novinari i treneri, student dobija zvanje diplomirani trener ili diplomirani sportski novinar. 

"Kao sportski trener može da organizuje stručni rad u sportskim klubovima i sportskim organizacijama, sprovodi individualne i kolektivne trenažne procese različitih uzrasta, pokazuje afinitete za rukovođenjem u sportskom sektoru, a kao sportski novinar da radi u štampanim i elektronskim medijima, sportskim redakcijama, kroz razne emisije popularizuje misiju zdravih stilova života, izvještava sa sportskih događaja", dodaje Bojanić.

 

https://volimpodgoricu.me/2019/06/19/veliko-interesovanje-srednjoskolaca-za-fakultet-za-sport-i-fizicko-vaspitanje/

http://rtcg.me/vijesti/drustvo/244124/veliko-interesovanje-za-fakultet-za-sport-.html

http://www.antenam.net/drustvo/123896-na-fakultetu-za-sport-i-fizicko-vaspitanje-ucg-ima-mjesta-za-120-kandidata

https://www.mladiniksica.me/veliko-interesovanje-za-fakultet-za-sport/

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

Broj posjeta : 1062