Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 15.07.2019

Sporazum o saradnji Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore sa kolegama iz TurskeX

FOTO GALERIJA

 

Nevšehir, Turska, 15.7.2019. godine

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje na Univerzitetu Crne Gore i Škola za sportske nauke i tehnologiju na Univerzitetu u Nevšehiru uspostavili su zvaničnu saradnju. Rukovodioci nikšićkog fakulteta, prof. dr Stevo Popović i nevšehirske škole, prof. dr Selčuk Akpinar, danas su postavili nove ciljeve saradnje.

Prema Popovićevim riječima, uspostavljena saradnja će imati višestruki značaj za obije institucije, naročito kada je riječ o razmjeni studenata, nastavnika, saradnika i istraživača, kao i izvođenju zajedničkih naučno-istraživačkih projekata.

“Sporazum predviđa i zajedničku organizaciju trening škola i seminara, kao i razmjenu stručne literature, udžbenika i drugih publikacija. Od posebne važnosti je i razmjena iskustva u oblasti informacijskih sistema i komunikacija”, dodao je Akpinar.

Popović je dodao da očekuje i značajnu podršku od Rektora Univerziteta u Nevšehiru, prof. dr Mazhara Bağlija, koji je pozdravio planirane aktivnosti i obećao da će posebnu pažnju usmjeriti prema realizaciji projekata iz oblasti sportskih nauka.

Ovaj sporazum je dvadeset peti u nizu bilateralnih sporazuma Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje na Univerzitetu Crne Gore sa inostranim visokoškolskim institucijama iz oblasti sportskih nauka, koji su potpisani od osnivanja Fakulteta 2008. godine.

https://onogost.me/drustvo/sporazum-o-saradnji-fakulteta-za-sport-fizicko-vaspitanje-sa-kolegama-iz-turske

https://m.portalanalitika.me/clanak/339960/sporazum-o-saradnji-fakulteta-za-sport-sa-kolegama-iz-turske

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/246898/saradnja-fakulteta-za-sport-i-turskog-univerziteta.html

https://www.nevsehir.edu.tr/tr/20919

 

Image

Dokumenti

Broj posjeta : 1024