Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 22.12.2016

147 Antropometrijsko mjerenje muške kadetske košarkaške reprezentacije Crne Gore realizovano u Podgorici, 31. jula 2017. godine