Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje atletičarke Kristine Rakočević
Antropometrijsko mjerenje atletičarke Kristine Rakočević

Centar za dijagnostiku Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore je danas 6. septembra ugostio stipendistkinju Crnogorskog olimpijskog komiteta Kristinu Rakočević, juniorsku prvakinju svijeta u atletici i najbolju mladu sportistkinju Crne Gore i to 2013, 2015 i 2016. godine.

U dijagnostičkom centru koji je akreditovan od strane Ministarstva nauke i sistematizovan od strane Univerziteta Crne Gore kao naučnoistraživačka institucija, obavljeno je detaljno antropometrijsko mjerenje sa svim relevantnim parametrima. Naša najveća nada atletike je na osnovu inovativnog instrumenta Tanita vage imala uvid u procentualni sadržaj masti u strukturi tijela, kao i segmentnu analizu procenta masti, (procenat masti u lijevoj i desnoj ruci, kao i procenat masti u lijevoj i desnoj nozi. Na osnovu dodatnog softvera koji dijagnostički centar takođe posjeduje, dobijene su i informacije o procentualnim vrijednostima mišićne i koštane mase, kao i parametrima metabolizma, a izmjerene su i vrijednosti kožnih nabora na pojedinim segmentima tijela. Osim navedenih karakteristika, Kristina Rakočević je testirana i na Podoskopu, instrumentu za plantarnu analizu stopala.

Navedena mjerenja je realizovao mr Ivan Vasiljević, a sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje su saopštili da će nastaviti sa proširenjem aktivnosti Dijagnostičkog centra i baze sportista koji su stipendirani od strane Crnogorskog olimpijskog komiteta jer je kontrola treniranosti perspektivnih sportista u cilju unapređenja kvalitetnog i vrhunskog sporta jedna od najznačajnijih kontinuiranih aktivnosti i da je potrebno pratiti i primjenjivati dostignuća savremene sportske nauke.