Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 01.06.2017

Novi broj naučnog časopisa „Sport Mont“X

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i Crnogorska sportska akademija objavili su 1. juna novo izdanje naučnog časopisa „Sport Mont“.

Časopis izlazi 15 godina, a u novom broju (Vol 15, No 2), donosi deset naučnih radova iz oblasti sportskih nauka i medicine. Autori radova su, osim profesora i saradnika sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, i njihove kolege iz Norveške, Češke, Turske, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Hrvatske.

Glavni urednik časopisa je prof. dr Duško Bjelica, a priprema ga međunarodna redakcija sastavljena od stručnjaka iz Crne Gore, Turske, Norveške, Japana, Srbije, Rusije, Makedonije, Bugarske, Hrvatske, Slovenije, Albanije i Bosne i Hercegovine.

Vazjwar Matin and Stig Arve Sæther sa Univerziteta za nauku i tehnologiju u Norveškoj, autori su rada „Kriterijumi za identifikaciju talenata fudbalera srednjoškolskog uzrasta“.

Martin Musalek, Jakub Kokštejn, Pavel Papež, Jan Jírovec i Šárka Honsová sa Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport „Charles Univerziteta“ iz Češke bavili su se temom „Odnos između procenata tjelesnih masti i osnovnih motornih vještine predškolske djece uzrasta 3-6 godina“, dok su se autori iz Turske Nimet Korkmaz, Serkan Pancar, Tuncay Alparslan i Ayça Ayan sa Fakulteta za sportske nauke i fizičko vaspitanje „Uludag Univerziteta“ iz Burse ispitivali efekte fizičke aktivnosti na srednjoškolce.

Rad „Žene, sport i bebe – da li je moguće sve postići/imati sve” je djelo Roberta Kuchara iz Češke sa Ekonomskog Univerziteta, Fakulteta za poslovnu administraciju.

Edin Branković i Muriz Hadzikadunić sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Sarajevu napisali su rad „Eksperimentalni program fizičkog vaspitanja za testiranje sposobnosti percepcije“. „Tjelesna Visina i njena procjena koristeći mjere raspona ruku kod oba pola adolescenata iz centralnog regiona na Kosovu“ je rad koji su napisali Fitim Arifi, Sami Sermaxhaj, Iber Alaj, Zenel Metaj sa Koledža AAB na Kosovu, Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport u Prištini, kao i Admire Toverlani sa Fakulteta za fizičko vaspitanje državnog Univerziteta u Tetovu u Makedoniji.

„Parametri segmenata tijela kod slalom-zaokreta rekreativnih skijaša“ tema je rada Mija Ćurića iz Hrvatske, kao i Edina Mujanovića, Tarik Huremovića i Amre Nožinović Mujanović iz Bosne i Hercegovine sa Univerziteta iz Tuzle, Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport.

Jovan Gardašević, Duško Bjelica i Ivan Vasiljević sa Univerziteta Crne Gore bavili su se snagom udarca po lopti nakon pripremnog perioda kod 15-godišnjih fudbalera.

„Analiza takmičarske efikasnosti hrvatskih juniorskih rvača na Evropskom prvenstvu“ tema je kojom su se bavili Kristijan Slačanac, Mario Baić and Nikola Starčević sa Univerziteta u Zagrebu, sa Kineziološkog fakulteta.

„Primjena emotivne brending strategije u razvoju modela sportskog brenda na tržištu flaširane vode“ je rad Marije Janković sa Univerziteta Mediteran.

Časopis, koji se objavljuje tri puta godišnje na engleskom jeziku, indeksiran je u bazama EBSCO Publishing Inc, Index Copernicus, ERIH PLUS, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index, InfoBase Index, SafetyLit, Electronic Journals Library, UB Leipzig, Mercyhurst University Libraries, EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek), WZB Berlin Social Science Center, Genamics JournalSeek, UTS: Library, Global Impact Factor, Google Scholar, Scientific Indexing Services, ROAD, CiteFactor and Journal Impact Factor.

 

http://www.novineniksica.me/?p=3434

http://portalanalitika.me/clanak/270600/izasao-novi-broj-naucnog-casopisa-sport-mont

http://www.pinkm.me/vijesti/ucg-izasao-novi-broj-naucnog-casopisa-sport-mont/

http://www.ucg.ac.me/me/media/press/vijesti-sa-fakulteta/izasao-novi-broj-naucnog-casopisa-sport-mont