Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje ženskog rukometnog kluba Grude




Antropometrijsko mjerenje ženskog rukometnog kluba Grude

Centar za dijagnostiku Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore je kao što je i najavljeno nastavio sa proširenjem baze vrhunskih rezultata i van granica Crne Gore, pa je u srijedu 13. septembra realizovano antropometrijsko mjerenje ženskog rukometnog kluba Grude, iz istoimenog grada koji je jedan od najmlađih klubova i višestruki i aktuelni osvajač prvenstva i kupa BiH za rukometašice.

Antropometrijska mjerenja su obavili profesori Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne gore iz Nikšića, prof. dr Duško Bjelica, mr Marija Bubanja i mr Ivan Vasiljević, kao i prof. dr Marin Ćorluka sa Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Image

Stručni štab na čelu sa trenerom Zlatom Zubac je na osnovu inovativnog instrumenta Tanita vage imao uvid u procentualni sadržaj masti u strukturi tijela, kao i segmentnu analizu procenta masti, (procenat masti u lijevoj i desnoj ruci, kao i procenat masti u lijevoj i desnoj nozi. Na osnovu dodatnog softvera koji dijagnostički centar takođe posjeduje, dobijene su i informacije o procentualnim vrijednostima mišićne i koštane mase, kao i parametrima metabolizma, a izmjerene su i vrijednosti kožnih nabora na pojedinim segmentima tijela.

Izuzetno dinamičan razvoj nauke, savremene dijagnostike i novih tehnologija omogućava sistematsko praćenje sve većeg broja antropometrijskih parametara, što je od posebnog značaja sa ostvarivanje vrhunskih rezultata u sportu.