Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 09.08.2020

MSA Dubrovnik 2021Dragi prijatelji i kolege,

u ime domaćina, Crnogorske sportske akademije, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i Organizacijskog odbora konferencije, veliko mi je zadovoljstvo najaviti predstojeći 18. godišnji naučni skup Crnogorske akademije sporta „Sport, fizička aktivnost i zdravlje: savremene perspektive ”, koje će se održati u Dubrovniku - Cavtat, Hrvatska, 8. - 11. aprila 2021. godine. Planira da ga ponovno ugosti Crnogorska sportska akademija, u saradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore uz pokroviteljstvo tradicionalnih partnera.

Konferencija je fokusirana na vrlo aktualne teme iz svih područja sportske nauke i uključuje pozvane govornike, radionice, školu treninga, usmene prezentacije i postere u područjima bioloških i medicinskih nauka, zdravstvenih nauka, bihevioralnih i društvenih nauka, humanističkih i umjetničkih i društvenih nauka istraživanja, politike i prakse povezane s savremenim perspektivama sporta, tjelesne aktivnosti i zdravlja.

Vjerujemo da teme nude učesnicima konferencije forum za najnovija istraživanja i teorijski i primijenjeni uvid u područje sportskih nauka i srodnih disciplina.

Radujemo se što ćemo vas vidjeti u proljeće 2021. godine,

Prof. Duško Bjelica, predsjednik konferencije

 

Sve o konferenciji pogledajte na linku: 

http://www.csakademija.me/conference/

 

Medijske objave: 

https://www.portalanalitika.me/clanak/godisnji-naucni-skup-crnogorske-sportske-akademije-u-aprilu-2021-u-dubrovniku

https://mina.news/mina-sport/naucna-konferencija-aprila-naredne-godine-u-dubrovniku/

 

Broj posjeta : 425