Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 02.07.2019

Upis prvog roka, 4. i 5. jula 2019.O B A V J E Š T E NJ E

STUDIJSKI PROGRAM – SPORTSKI NOVINARI I TRENERI

ZA  UPIS  PRIMLJENIH KANDIDATA  POTREBNO  JE PREDATI:

  • # index
  • # dva prijavna  lista (ŠV 20)
  • # dvije fotografije
  • # dokaz o uplati ličnog osiguranja kod osiguravajuće kuće po izboru

 

Upis će se obaviti 4. i 5. jula 2019. godine (četvrtak i petak). Kandidati koji ne obave upis u naznačenom roku smatraće se da su odustali od studija i ta slobodna mjesta biće oglašena na sljedeći konkurs za upis.

Dokumenti

Broj posjeta : 750