Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 08.10.2019

Javna odbrana magistarskog rada kandidata Dragana BaćovićFakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore obavještava javnost:

Kandidat Dragan Baćović javno će braniti magistarski rad na temu: “Dužina stopala i dužina šake kao pouzdani prediktori za procjenu relativne tjelesne visine crnogorskih studenata’’, pred komisijom u sastavu:

  • - Prof. dr Duško Bjelica, predsjednik

  • - Prof. dr Stevo Popović, mentor, član

  • - Prof. dr Kemal Idrizović, član

Odbrana će se održati dana 10.10.2019. godine sa početkom u 16:45 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

Broj posjeta : 132