Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 17.10.2019

Javna odbrana magistarskog rada kandidata Jovana Radulovica, 17.10.2019.Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore obavještava javnost:

Kandidat Jovan Radulović javno će braniti magistarski rad na temu: ’’Odnos tjelesne visine i raspona ruku kod adolescenata Južne regije Crne Gore’’, pred komisijom u sastavu:

- Prof. dr Kemal Idrizović, predsjednik

- Prof. dr Duško Bjelica, mentor, član

- Prof. dr Stevo Popović, član

Odbrana će se održati dana 17.10.2019. godine sa početkom u 11:00 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.Broj posjeta : 182