Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 08.11.2019

Doktorska disertacija kandidata mr Besnika Morine u Univerzitetskoj biblioteci na uvid javnostiUNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

OBAVJEŠTAVA

javnost da se doktorska disertacija kandidata mr Besnika Morine pod nazivom: „Komparativna analiza antropometrijskih dimenzija tijela i nivoa motoričkih sposobnosti učenika osnovne škole Crne Gore i Kosova u odnosu na uzrast i pol“ i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije, u sastavu:

1. Prof. dr Kemal Idrizović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore

2. Prof. dr Rašid Hadžić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore

3. Prof. dr Dejan Madić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu

nalaze se u Univerzitetskoj biblioteci na uvid javnosti, u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.

 

 

 

 

Broj posjeta : 115