Građevinski fakultet

Organizacija fakulteta
Dekan, prof. dr Marina Rakočević

 

 

Prodekan, prof. dr Biljana Šćepanović

 

Image 

Prodekan za nauku, doc. dr Jelena Pejović

 

Image 

Prodekan za nastavu, doc. dr Ivana Ćipranić

 

Rukovodilac studijskog programa Građevinarstvo, prof. dr Olga Mijušković

 

Rukovodilac studijskog programa Menadžment u građevinarstvu, doc. dr Snežana Rutešić

 

Šef Laboratorije za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija, prof. dr Ljiljana Žugić

 

 Image 

Sekretar Fakulteta, Miro Božović

 

Image

Šef računovodstva, Vesna Labudović

 

Image

Poslovni sekretar u kabinetu dekana, Dragana Radulović

 

Image

Referent za studentska pitanja, Branka Rogač

 

Image

Tehnički saradnik za podorganizacionu jedinicu (laboratoriju) i asistent u studentskoj službi,  Aleksandar Ilić

 

 

                             

 

 

 

     

IT administrator, Vlado Kapor

 

Image

Tehnički saradnik - arhivar, Gospava Vujošević

 

Image

Viši laborant - Dragan Ćalić

 

Image

Laborant - Zoran Aleksić