Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje
630 Erasmus+ Unapređenje master programa u oblasti upravljanja vodnim resursima na prostoru Zapadnog Balkana SWARM GF2020-2020
629 Horizont 2020 Pametne zgrade za seizmički otpornu Crnu Goru PAZSOCG GF2020-2022
633 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke Primjena tehnika sa stabilnim izotopima za istraživanje geografskog porijekla voda: Istraživanje izvora Mareza kod Podgorice GF2019-2021
631 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke Studija predviđanja i procjene posljedica zemljotresa GF2019-2021
632 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke "Istraživanja teorije aktivnog upravljanja bezbjednošću i metode gradskih arterijskih saobraćajnica zasnovano na velikim podacima i dubokom učenju" GF2019-2021
634 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke Primjena otpadnih materijala u ekobetonima GF2019-2021
635 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke Procjena povredljivosti postojećih objekata u urbanom priobalnom području u južnoevropskoj mediteranskoj zoni GF2018-2021
397 Ostalo TACENO2011 SKJDS GF2017-2017
369 Ostalo Al IRSALPEE GF2015-2016
53 Ostalo Minist.n-NIP Minist.n-NIP GF2015-2015
641 TEMPUS Energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i uticaj na životnu sredinu ENERESE GF2013-2016
636 Nacionalni projekat Uticaj odrona u čvrstim stijenama na bezbjednost drumskog saobraćaja u Crnoj Gori OBDS GF
639 Nacionalni projekat Istraživanje rešetkastih stubova od Al-legura za prenos električne energije IRSALPEE GF2012-2014
638 Nacionalni projekat Analiza vremenski zavisnih deformacija meke stijene AVZDS GF2012-2014
637 Nacionalni projekat Smanjenje seizmičkog rizika za objekte od kamena i opeke SROKO GF2012-2014
640 Nacionalni projekat Tankozidni čelični nosači u savremenim građevinskim konstrukcijama TAČENO GF2012-2014