Građevinski fakultet

Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje Link
397 Ostalo TACENO2011 SKJDS GF02-11-2017-02-11-2017
369 Ostalo Al IRSALPEE GF02-09-2015-09-06-2016
53 Ostalo Minist.n-NIP Minist.n-NIP GF01-01-2015-31-12-2015