Nastavno osoblje od osnivanja Fakulteta
  

 

Dr Arsenije Vujović

Akademsko zvanje - redovni profesor, emeritus

Period angažovanja:1981-1991; 1994-2003.

Predmeti:

Građevinski materijali

Betonske konstrukcije

Tehnologija betona

 

Dr Dušan Vuksanović

Akademsko zvanje - redovni profesor

Period angažovanja:1981-2006.

Predmeti:

Elementi zgrada

Osnovi projektovanja

Ekološko planiranje i građenje

Rekonstrukcija, sanacija i održavanje objekata

 

Dr Staniša Ivanović

Akademsko zvanje - redovni profesor

Period angažovanja:1982-2003.

Predmeti:

Geologija

Inženjerske geologija sa mehanikom stijena

Inženjerska seizmologija

 

Dr Petar Đuranović

Akademsko zvanje - redovni profesor

Period angažovanja:1984-1989; 1994-2003.

Predmeti:

Organizacija i tehnologija građevinskih radova

Upravljanje projektima

 

Dr Mitar Čvorović

Akademsko zvanje - redovni profesor

Period angažovanja:1984-2005.

Predmeti:

Geodezija

Inženjerska geodezija

 

Dr Božidar Milić

Akademsko zvanje - redovni profesor

Period angažovanja:1986-1999.

Predmeti:

Elementi zgrada

Projektovanje stambenih i javnih zgrada

Projektovanje privrednih zgrada

 

Dr Branko Kostić

Akademsko zvanje - redovni profesor

Period angažovanja:1986; 1994-2003.

Predmeti:

Ekonomika građevinarstva

Ekonomika saobraćaja

Politička ekonomija

 

Gojko Nenadić

Akademsko zvanje - redovni profesor

Period angažovanja:1992-1999.

Predmeti:

Metalne konstrukcije

Čelični i spregnuti mostovi

 

Dr Nadežda Knežević Vuksanović

Akademsko zvanje - redovni profesor

Period angažovanja:1994-1999.

Predmeti:

Građevinski materijali

Ispitivanje konstrukcija

 

Dr Radenko Pejović

Akademsko zvanje - redovni profesor

Period angažovanja:1992-2017.

Predmeti:

Otpornost materijala

Otpornost materijala I

Otporost materijala II

Građevinski materijali

Prethodno napregnute i spregnute konstrukcije

Prethodno napregnute konstrukcije

 

Dr Zvonko Tomanović

Akademsko zvanje - redovni profesor

Period angažovanja:1993-2020.

Predmeti:

Mehanika tla i stijene

Tuneli i podzemne konstrukcije

Saobraćajni tuneli

Mehanika tla, fundiranje i podzemni objekti

 

Dr Aleksandar Ćorović

Akademsko zvanje -redovni profesor

Period angažovanja:1995-2003.

Predmeti:

Komunalna hidrotehnika

Komunalna infrastruktura

Razvoj građevinarstva

Osnovi hidrotehnike

 

Dr Mićko Radulović

Akademsko zvanje - redovni profesor

Period angažovanja:1995-2015.

Predmeti:

Geologija

Inženjerska geologija

 

Dr Ljubodrag Nikolić 

Akademsko zvanje - vanredni profesor

Period angažovanja:1982-1988.

Predmeti:

Geodezija

 

Dr Jelisava Kalezić

Akademsko zvanje - vanredni profesor

Period angažovanja:1984-2011.

Predmeti:

Nacrtna geometrija

Prostorno i urbanističko planiranje

Inženjerska ekologija

 

Dr Ratomir Živaljević

Akademsko zvanje - vanredni profesor

Period angažovanja:1993-2007.

Predmeti:

Osnovi hidrotehnike

Hidrologija

Korišćenje vodnih snaga

 

Dr Ratko Mitrović

Akademsko zvanje - vanredni profesor

Period angažovanja: 2001-2006.

Predmeti:

Organizacija i tehnologija građenja

Tehnologija izvođenja hidrotehničkih objekata

 

Dr Goran Radović

Akademsko zvanje - vanredni profesor

Period angažovanja: 2002-2006.

Predmeti:

Elementi zgrada

Projektovanje stambenih i javnih zgrada

Projektovanje privrednih zgrada

 

Dr Pero Vujović

Akademsko zvanje - docent

Period angažovanja:1990-2015.

Predmeti:

Betonske konstrukcije

Osnovi mostova

Betonski mostovi

Hidrotehnički objekti

 

Dr Vlado Kapor

Akademsko zvanje - docent

Period angažovanja:1992-2003.

Predmeti:

Osnovi saobraćajnica

Gradske saobraćajnice

Primjena računara

Projektovanje saobraćajnica

Projektovanje puteva

 

Dr Sanja Ivanović

Akademsko zvanje - docent

Period angažovanja:1993-2005.

Predmeti:

Stabilnost i dinamika konstrukcija

Teorija konstrukcija

Aseizmičko projektovanje

 

Dr Ilija Lalošević

Akademsko zvanje - docent

Period angažovanja: 2004-2006.

Predmeti:

Istorija arhitekture I

Istorija arhitekture II

Istorija arhitekture III

Zaštita i revitalizacija graditeljske baštine

Rekonstrukcija arhitektonskih objekata

 

Dušan Dragović

Akademsko zvanje - viši predavač

Period angažovanja:1982-1992.

Predmeti:

Osnovi hidrotehnike

 

Božidar Pavićević

Akademsko zvanje - viši predavač

Period angažovanja -1985-2001.

Predmeti:

Mostovi

Aseizmičko projektovanje

Aseizmičko planiranje i projektovanje

 

Mr Dragan Dragović

Akademsko zvanje - asistent

Period angažovanja:1982-1986.

Predmeti:

Mehanika tla

Građevinski materijali

Betonske konstrukcije

Aseizmičko projektovanje

 

Mr Radivoje Mrdak

Akademsko zvanje - asistent

Period angažovanja:1982-2015.

Predmeti:

Statika konstrukcija I

Statika konstrukcija II

Površinski nosači

Primjena računara

Statika (konstruktivni sistemi)

 

Mr Milena Vujošević

Akademsko zvanje - asistent

Period angažovanja:1988-1996.

Predmeti:

Stabilnost i dinamika konstrukcija

Otpornost materijala

 

Mr Dušan Lazarevski

Akademsko zvanje - viši stručni saradnik

Period angažovanja:1993-2006.

Predmeti:

Elementi zgrada

Građevinska fizika i instalacije

Tehničko crtanje

Nacrtna geometrija

Projektovanje privrednih zgrada

Fizika zgrade

Arhitektonske konstrukcije I-IV

 

Mr Ruža Šabanović

Akademsko zvanje - asistent

Period angažovanja:1995-2003.

Predmeti:

Mehanika I

Mehanika II

Teorija konstrukcija

 

Mr Zdravko Stijepović

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja:1995-2003.

Predmeti:

Geodezija

 

Mr Radule Bošković

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja:1996-2004.

Predmeti:

Osnovi saobraćajnica

 

Mr Dragan Komatina

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja:1998-2006.

Predmeti:

Nacrtna geometrija

Porodične stambene zgrade

Školski objekti

Privredni objekti

 

Mr Jovo Popović

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja: 2001-2014.

Predmeti:

Betonske konstrukcije

Projektovanje i građenje betonskih

konstrukcija

Betonske konstrukcije inženjerskih objekata

Prethodno napregnute konstrukcije

Osnove mostova

Betonski mostovi

 

Mr Veljko Radulović

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja: 2003-2006.

Predmeti:

Arhitektonsko projektovanje I

Arhitektonsko projektovanje II

Arhitektonsko projektovanje III

Arhitektonska analiza

 

Mr Svetislav Popović

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja: 2004-2006.

Predmeti:

Školski i predškolski objekti

Istorija urbanizma Crne Gore

Sinteza V

Osnovi urbanizma

Urbana tehnika

 

Mr Igbala Šabović Kerović

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja: 2004-2006.

Predmeti:

Vizuelizacija i modeli I

Rekonstrukcija i revitalizacija

Urbana sinteza I

 

Mr Slavica Stamatović

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja: 2004-2006.

Predmeti:

Arhitektonska estetika

Savremena arhitektura i urbanizam

Urbanistička sinteza

Urbanističko i prostorno planiranje

 

Mr Mirjana Đukić

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja: 2008-2019.

Predmeti:

Mehanika I

 

Mr Nikola Luković

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja: 2008-2014.

Predmeti:

Osnovi saobraćajnica

Projektovanje puteva

Gradske saobraćajnice

Planiranje i sistemi saobraćaja

Primjena računara

Putevi i željezničke pruge

 

Mr Strahinja Pavlović

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja: 2008-2014.

Predmeti:

Organizacija i tehnologija građenja

Tehnologija građenja objekata visokogradnje

Tehnologija građenja hidrotehničkih objekata

Tehnologija rekonstrukcije objekata

Operaciona istraživanja

Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

 

Mr Ivan Mrdak

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja: 2012-2019.

Predmeti:

Statika kosntrukcija I

Statika konstrukcija II

Metod konačnih elemenata

 

Veselin Kovačević

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja:1990-2004. 

Predmeti:

Mehanika tla

 

Snežana Maraš

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja:1990-2000.

Predmeti:

Tuneli

Fundiranje

 

Ranka Radonjić

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja:1994.

Predmeti:

Teorija konstrukcija

 

Zoran Blečić

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja:1995-1996.

Predmeti:

Organizacija i tehnologija građevinskih

radova

 

Tanja Kapor

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja:1995-2007.

Predmeti:

Mehanika I

Mehanika II

 

Irena Maraš

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja:1998-2006.

Predmeti:

Gradske saobraćajnice

Planiranje i sistemi saobraćaja

 

Zorica Tomanović

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja:1999-2006.

Predmeti:

Elementi zgrada

 

Branislav Gregović

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja: 2003-2006.

Predmeti:

Arhitektonska analiza I

Arhitektonska analiza II

Arhitektonska sinteza I

Arhitektonska sinteza II

Arhitektonska sinteza III

Arhitektonska sinteza IV

 

Uranela Radovanić

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja: 2003-2006.

Predmeti:

Arhitektonska sinteza

Osnovi urbanizma

Prostorno planiranje

 

Srđan Tadić

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja: 2003-2006.

Predmeti:

Arhitektonska analiza I

Arhitektonske konstrukcije II

Arhitektonske konstrukcije III

Arhitektonska sinteza II

Arhitektonska sinteza III

 

Mirko Žižić

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja: 2003-2006.

Predmeti:

Sintezni projekti I-IV

Zdravstveni objekti

Grafika

Teorija arhitekture

Projektovanje IV

 

Nikodin Žižić

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja: 2004-2006.

Predmeti:

Arhitektonske konstrukcije I

Arhitektonske konstrukcije II

Arhitektonska grafika I

Arhitektonska grafika II

Arhitektonska sinteza I-IV

 

Sonja Radović

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja: 2004-2006.

Predmeti:

Arhitektonska grafika I

Vizuelizacija i modeli I

Vizuelizacija i modeli II

Enterijer I i II

 

Nebojša Adžić

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja: 2004-2006.

Predmeti:

Arhitektonske konstrukcije I

Arhitektonske konstrukcije II

Arhitektonske konstrukcije III

Arhitektonska sinteza I-IV

 

Ilija Bojović

Akademsko zvanje - saradnik

Period angažovanja: 2006-2008.

Predmeti:

Mehanika tla i stijena

Fundiranje

U periodu od 2010. do 2015. godine, honorarno su bili angažovani u nastavi:

 

Novo Nikčević                          

Period angažovanja: 2010-2013.

Predmeti:

Elementi zgrada

 

Sretena Dimovski                     

Period angažovanja: 2010-2014.

Predmeti:

Elementi zgrada

 

Vlatko Radović                         

Period angažovanja: 2010-2011.

Predmeti:

Projektovanje i građenje željezničkih pruga

Gornji stroj željeznica

Željezničke stanice

Primjena računara

 

Miodrag Todorović                  

Period angažovanja: 2010-2011.

Predmeti:

Inženjerska geodezija Geodezija

 

Marija Jevrić                           

Period angažovanja: 2011-2015.

Predmeti:

Drvene konstrukcije

Aseizmičko planiranje i projektovanje

Čelične konstrukcije

 

Milan Robović                          

Period angažovanja: 2011-2012.

Predmeti:

Hidrologija

Hidrotehničke građevine

Međunarodne tenderske procedure

 

Miloš Petrović                          

Period angažovanja: 2012-2013.

Predmeti:

Komunalna hidrotehnika I i II

Hidraulika I

Hidrotehničke građevine

Upravljanje i tehnologija čvrstog otpada

Osnovi hidrotehnike

 

Danijela Zejak                         

Period angažovanja: 2013-2014.

Predmeti:

Otpornost materijala I i II

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.