Građevinski fakultet, 02.03.2021

Erasmus+ konkursi za razmjenu studenata i osoblja, za studijsku 2021/22. godinuX

Erasmus+ konkursi za mobilnost, odnosno međuuniverzitetsku razmjenu u studijskoj 2021/22. godini:

Univerzitet Crne Gore (ucg.ac.me)

Svi aktuelni konkursi na koje se mogu prijaviti studenti i zaposleni Građeviskog fakulteta su otvoreni do 30. marta 2021. god, izuzev konkursa za Univerzitet Sapienza u Rimu, koji je otvoren do 10. marta 2021. god.

U predstojećem periodu će biti objavljeno još konkursa, na istom link-u.

Detaljnije informacije: 

-- u Centru za međunarodnu saradnju UCG

    Univerzitet Crne Gore (ucg.ac.me)
    Univerzitet Crne Gore (ucg.ac.me)
    Univerzitet Crne Gore (ucg.ac.me)
    Univerzitet Crne Gore (ucg.ac.me)

i

-- kod prodekana za međunarodnu saradnju, prof.dr. Biljane Šćepanović (biljanas@ucg.ac.me).

 

 

Broj posjeta : 280