Donacija Građevinskom fakultetu od porodice pokojnog prof. dr Petra Đuranovića

31.08.2022


Donacija Građevinskom fakultetu od porodice pokojnog prof. dr Petra Đuranovića

Građevinski fakultet primio je vrijednu donaciju od porodice pokojnog prof. dr Petra Đuranovića, redovnog profesora Građevinskog fakulteta. Donaciju, koja se sastoji od stotinjak primjeraka monografije „Upravljanje građevinskim projektima“ čiji je autor profesor Petar Đuranović, uručila je njegova kćerka Snežana Irić.

U monografiji je na sveobuhvatan i originalan način obrađena aktuelna problematika upravljanja projektima i izgradnjom građevinskih objekata.

Zahvaljujući svome dobrom poznavanju teorije organizacije i upravljanja i izvanrednom višedecenijskom iskustvu na rukovođenju i planiranju izgradnje objekata, izradi i kontroli projektne dokumentacije (posebno projekata organizacije građenja), pripremi i obradi tenderske dokumentacije, sprovođenju licitacija, rukovođenju građevinskim preduzećima i poslovnim udruženjima, upravljanju velikim investicionim projektima u našoj zemlji i inostranstvu, u čemu je učestvovao i kao investitor i kao izvođač, kao i svome značajnom iskustvu profesora Građevinskog fakulteta u Podgorici, autor ove knjige je napisao originalno djelo u kojem su na najbolji način spojena dostignuća teorije i prakse...Ona će biti, s toga, od velike koristi ne samo studentima koji izučavaju ovu problematiku na fakultetima i višim školama, nego i svima koji se bave naučnoistraživačkim radom u ovoj oblasti, kao i širokom krugu inženjera i stručnjaka drugih specijalnosti koji su uključeni u veoma složene i odgovorne poslove građevinskog menadžmenta i upravljanja građevinskim projektima“ (izvod iz recenzije, prof.- Ž. Praščević, prof. G Ćirović).

Image

Ova donacija je i prilika da se podsjetimo dragog kolege i njegovog doprinosa osnivanju i razvoju Građevinskog fakulteta.

Petar Đuranović diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Beogradu 1962. godine iz oblasti Organizacija i tehnologija građenja. Na istom fakultetu doktorirao je 1997. godine na temu “Organizovanje građevinarstva u uslovima katastrofalnih zemljotresa”.  Učestvovao je u aktivnostima osnivanja Građevinskog fakulteta. Godine 1983. godine je izabran za višeg predavača na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, za vanrednog profesora izabran je 1988., a za redovnog 1996. godine. Dolaskom na Građevinski fakultet, počinje njegova puna nastavnička i naučno-istraživačka djelatnost, koju potvrđuju Đuranovićevi značajni naučnoistraživački radovi, projekti, publikacije, recenzije, ekspertize. Dobitnik je nagrade Inženjerske komore Crne Gore za životno djelo 2013. godine. Preminuo je 24. jula 2015. godine.

 

Broj posjeta : 452


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.